zaterdag 10 februari 2018

Graffiti

Gislebertus - Autun
Er zijn niet veel voorbeelden bekend van een bouwmeester of beeldhouwer die rond het jaar 1000 werkte aan een van de vele romaanse kerken in dit deel van Frankrijk die zijn naam of beeltenis achterlaat in een van zijn werken.

Seguin - Ameugny
Ik kan er zo gauw maar drie noemen: Gislebertus, wiens naam op het timpaan van de kathedraal van Autun te vinden is, de steenhouwer Seguin uit Malay, wiens naam op het timpaan van de kerk in Ameugny staat en beeldhouwer Gerlanus, naar wie de Gerlanusboog in de abdijkerk St-Philibert van Tournus is genoemd.

Gerlanus - Tournus
Die boog is te vinden in de St-Michaël kapel die boven de narthex van de kerk ligt. Niet alleen heeft hij zijn naam in een steen gehouwen, maar hij heeft zichzelf ook vereeuwigd in een arbeidsintensieve selfie, die ook in diezelfde kapel te vinden is.

Gerlanus - Tournus
Eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen dat ik drie of vier keer terug ben geweest in die kapel omdat ik wist dat de steen met de naam van Gerlanus er moest zijn, maar ik had die nooit kunnen vinden. Maar goed, de aanhouder wint.

Voor onze eigen website klik hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten