zaterdag 22 december 2012

Paul Vlaanderen en het dr. Kumar mysterie (6)

De ontknoping nadert. Nadat we de foto van de cheque aan de accountant hadden gestuurd, werden we gebeld door de directeur van EE UK Ltd, Brian P. Dat bleek een bijzonder vriendelijke man te zijn, die onze actie zéér op prijs stelde. Hij had de foto van de cheque ontvangen, maar herkende het rekeningnummer eerst niet als het zijne. Navraag bij zijn boekhouder leverde op dat het om een 2 weken geleden geopende rekening ging, waarvan het chequeboek nooit was gearriveerd. Er stond meer dan voldoende geld op die rekening om "onze" £ 3800 te kunnen innen. En die transactie zou dan pas over een tijdje worden opgemerkt als niets met EE UK Ltd van doen hebbende. Brian P. had intussen met zijn bank gebeld om alle cheques uit het verdwenen chequeboek te annuleren, en wij beloofden dat wij de gestolen cheque aan hem zouden sturen mocht hij die nodig hebben voor de politie. Zonder weinig hoop op een reactie stuurden we Dr. K. een mail met de boodschap dat de cheque was geïnd bij onze bank, en dat we wachtten op zijn instructies. En die kwamen prompt. Ik citeer:

"Dear Sue and Cees,
Thank you for your mail and confirmation of the money in your bank account. I have received the account details of our logistics agent, deduct cost of the transfer from the money and transfer the balance to our logistics agent today. Below is the account details;
ACCOUNT NAME: G V DE Sxxx
BANK NAME: BARCLAYS BANK
IBAN CODE: GB25BARC20143370xxxxxxx
SWIFT/BIC CODE: BARCGB22
Make the transfer today as i have notified them that they will receive the money as soon as possible. Once the transfer is done scan and send the bank transfer paper for record purposes."

Ik heb de naam en het rekeningnummer versluierd omdat het ook hier gaat om een waarschijnlijk gekaapte identiteit. Sue haar ouders kregen een tijdje geleden een telefoontje van een bank, met de vraag of ze onlangs een nieuwe rekening hadden geopend. Dat hadden ze niet, en het bleek dat iemand anders dat onder hun naam wél had gedaan. We hebben nooit begrepen wat daarachter had kunnen zitten, maar wetend wat we nu weten valt het kwartje. Waarschijnlijk is het Dr. K. gelukt om onder iemand anders zijn naam een rekening te openen, daar zo snel mogelijk geld op te laten storten en die ogenblikkelijk leeg te halen, voordat de bank de echte meneer of mevrouw de S. waarschuwt of een bankafschrift stuurt.

Dat zou ook verklaren, waarom er meteen na bovenstaande e-mail een telefoontje binnen kwam van een zeer geagiteerde Dr. K. Die was zeer agressief, en benadrukte dat we onmiddellijk dat geld moesten overmaken, want dat was cruciaal. Ten overvloede: de man was volgens Sue zeker niet iemand die Engels als eerste taal had, en hij sprak ook niet met een Indiaas accent. Naar alle waarschijnlijkheid was hij ook niet Afrikaans, maar voor de rest kon ze zijn accent moeilijk plaatsen. Hij was zeer moeilijk te verstaan. Het zou een Arabier, maar ook een Oost-Europeaan of Portugees geweest kunnen zijn.

Interessant detail : de bank waar het geld opgehaald zou worden is waarschijnlijk in Leicestershire, mijlen weg van Londen.

En hiermee is dit epos (waarschijnlijk) afgesloten. We weten nu min of meer hoe zo'n scam werkt, en de hele serie is misschien een les voor mensen die wat minder wantrouwend zijn dan wij.
Wordt (heel misschien nog een keer) vervolgd

Voor onze eigen website klik hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten